MACARALE SI AUTOMACARALE

inchiriere.

TRANSPORT AGABARITIC

SERVICIU PERMANENT MACARALE:

0742.MACARA / 0742.62.22.72

Declaraţia de politică referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate operaţionalăELJ Automotive Sucursala Bucuresti (Energoutilaj) a stabilit un sistem integrat de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii operaţionale, în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008.

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea ELJ Automotive Sucursala Bucuresti (Energoutilaj) se angajează pentru:
  - satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a celorlalte entităţi interesate;
  - asigurarea infrastructurii şi a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzătoare a tuturor proceselor, precum şi pentru asigurarea resurselor necesare atingerii obiectivelor stabilite;
  - conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementarile de mediu şi securitate în muncă aplicabile activităţilor companiei;
  - îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu şi a condiţiilor de muncă;
  - prevenirea poluării şi a incidentelor de muncă;
  - îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii operaţionale.
Obiectivele generale privind calitatea sunt:
  1. Consolidarea poziţiei pe piaţă şi câştigarea de noi pieţe de desfacere prin prestarea serviciilor la un nivel de calitate care să satisfacă cerinţele şi aşteptările clienţilor;
  2. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor şi a gradului de responsabilitate a personalului;
  3. Creşterea competitivităţii prin utilizarea pentru prestarea serviciilor de tehnologii şi echipamente performante.
Obiectivele generale de mediu sunt:
  1. Imbunătăţirea indicatorilor de performanţă pentru factorii de mediu;
  2. Aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impactului negative asupra mediului.
Obiectivele generale privind sănătatea şi securitatea ocupaţională sunt:
  1. Evitarea producerii accidentelor de muncă;
  2. Asigurarea de echipamente de protecţia muncii pentru protejarea personalului.
 
© 2018 ELJ Automotive SA Sucursala Bucuresti (Energoutilaj) - Macarale & Automacarale de inchiriat.
 
ELJ Automotive Sucursala Bucuresti (Energoutilaj) are capacitatea de a va pune la dispozitie rapid - in conditii de siguranta si oriunde doriti in Bucuresti in toata tara - cele mai potrivite macarale pentru lucrarea Dumnevoastra! - SERVICIU PERMANENT MACARALE: 0742 MACARA